20100831

Erti Kemerdekaan - Anwar Ibrahim

Kemerdekaan negara,

Anwar menyeru semua rakyat bersama-sama beriltizam untuk:

- Mempertahankan Perlembagaan Persekutuan, Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana di negara ini serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain sejajar dengan Perkara 153.

- Mempertahankan peranan dan tanggungjawab institusi raja berperlembagaan.

- Memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu selari dengan Perkara 152 Perlembagaan dan memperluaskan Bahasa Melayu sebagai lingua franca serantau, melindungi dan memperkukuhkan penggunaan bahasa ibunda semua kaum.

- Memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa dibicara. Serentak dengan itu mengesyorkan pembatalan semua pengisytiharan Darurat yang masih berkuatkuasa.

- Memansuhkan atau meminda semua akta dan undang-undang yang zalim serta melanggar hak asasi.

- Menjamin semangat persekutuan serta hubungan yang adil di antara Persekutuan dengan negeri-negeri, terutama Sabah dan Sarawak.

Untuk itu, Anwar berharap usaha semua pihak untuk memaknai erti sebuah Kemerdekaan diredhai dan diberkati.


.

No comments:

Post a Comment