20091005

DEKLARASI HARI HABITAT- PERUMAHAN UNTUK SEMUA

Hari Habitat Sedunia adalah Hari untuk mengingatkan kerajaan mengenai isu perumahan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Tahun ini Hari Habitat Sedunia disambut pada 5 Oktober 2009. Sejak 2002, Gabungan Peneroka Bandar dan Perumahan (GPBP) di bawah naungan Jaringan Rakyat Tertindas( JERIT) menyambut Hari Habitat untuk mengenengahkan isu perumahan rakyat tertindas dan miskin.

Pekerja ladang, peneroka bandar, pekerja kilang, pekerja sektor perkhidmatan, orang asal dan setiap lapisan masyarakat mempunyai hak untuk perumahan yang sempurna dan selesa.

Pembangunan negara yang pesat tidak menjamin keperluan asas rakyat. Isu perumahan adalah isu yang masih tidak dapat diselesaikan kerajaan, walaupun sudah lebih 50 tahun mencapai kemerdekaan. Maka kami wakil masyarakat tertindas menuntut kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk :

1. Menggubal satu polisi perumahan negara yang memastikan perumahan yang sesuai dan di konsultasikan untuk semua lapisan masyarakat.

2. Skim Perumahan Sendiri Tun Abdul Razak untuk pekerja Ladang harus digubal sebagai undang-undang.

3. Kerajaan tidak harus meluluskan pembangunan tanah oleh pemaju sehingga isu perumahan peneroka bandar kawasan terlibat tidak diselesaikan.

4. Setiap projek pembangunan setempat, mesti mempunyai peruntukan untuk perumahan kos rendah dan gantirugi untuk peneroka asal tanah yang dicadangkan untuk pembangunan

5. Ordinan Darurat (Pembersihan Setinggan) tidak harus digunakan untuk pengusiran paksa peneroka bandar dari tanah mereka dan semua notis yang dikeluarkan dibatalkan dengan serta–merta,

6. Perumahan untuk golongan miskin mestilah mempunyai jaminan pinjaman bank oleh pihak berkuasa supaya peneroka asal mampu membeli rumah kos rendah yang ditawarkan kepada mereka.

7. Undang-undang harus digubal untuk memastikan penyelenggaraan semua Flat Kos Rendah Swasta dilakukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

HAK PERUMAHAN, HAK ASASI SETIAP RAKYAT !
PASTIKAN HAK PERUMAHAN UNTUK SEMUA !

Disokong oleh :

1. Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT) Johor
2. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) caw. Johor Bahru
3. Parti Sosialis Malaysia (PSM) caw. Nusajaya
4. Pusat Aduan Rakyat Zon Kempas
5. Jawatankuasa Bertindak Rumah Pangsa Taman Cempaka
6. Persahabatan Semparuthi
7. Persatuan Tamil Neri Johor
8. Angkatan Muda Keadilan Johor
9. PAS Kawasan Pulai
10. Parti Keadilan Rakyat cabang Kluang
11. Free Public Forum Kluang
12. Persatuan Anak Peneroka Felda (ANAK)

No comments:

Post a Comment